Happy C หลากหลายเรื่องราวความใส่ใจจากพวกเรา CMC Group | โทร 1172 

CMC WE CARE หลากหลายเรื่องราวจากพวกเรา CMC

Happy C @ Cinema promotion

CMC Group พาลูกบ้านชมภาพยนตร์ The Huntsman รอบพิเศษก่อนใคร

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ CMC Group ได้จ

ดูรายละเอียด
Happy C @ Family promotion

CMC Group อบรม หลักสูตรเทคนิคการปิดการขาย

ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชนและการตลาด เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย ให้กับพนักงานทีมการตลาดและขาย

ดูรายละเอียด
Happy C Care promotion

CMC We Care ตรวจสุขภาพบ้าน โครงการคาซ่ายูเรก้า พระราม2-พุทธบูชา

CMC Group เดินหน้าโครงการ CMC We Care เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสร้างความประทับใจ ความรวดเร็วในการให้การบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัย และการดำเนินงาน เพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบ้าน โครงการคาซ่ายูเรก้า พระราม2-พุทธบูชา

ดูรายละเอียด
Happy C Care promotion

CMC We Care ตรวจสุขภาพบ้าน โครงการแบงค์คอกเฟ'ลิซ@สถานีกรุงธนบุรี

CMC Group เดินหน้าโครงการ CMC We Care เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสร้างความประทับใจ ความรวดเร็วในการให้การบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัย และการดำเนินงาน เพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบ้าน โครงการแบงค์คอกเฟ'ลิซ@สถานีกรุงธนบุรี

ดูรายละเอียด
Happy C Care promotion

CMC We Care ตรวจสุขภาพบ้าน โครงการแบงค์คอกเฟ'ลิซ สาทร

CMC Group เดินหน้าโครงการ CMC We Care เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสร้างความประทับใจ ความรวดเร็วในการให้การบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัย และการดำเนินงาน เพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบ้านโครงการแบงค์คอกเฟ'ลิซ สาทร

ดูรายละเอียด
Happy C Care promotion

CMC We Care ตรวจสุขภาพบ้าน โครงการแบงค์คอก ฮอไรซอน รัชดา-ท่าพระ

CMC Group เดินหน้าโครงการ CMC We Care เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสร้างความประทับใจ ความรวดเร็วในการให้การบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัย และการดำเนินงาน เพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบ้านโครงการแบงค์คอก ฮอไรซอน รัชดา-ท่าพระ

ดูรายละเอียด
Happy C Care promotion

CMC We Care ตรวจสุขภาพบ้าน โครงการชาโตว์อินทาวน์ รัชดา 19

CMC Group เดินหน้าโครงการ CMC We Care เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสร้างความประทับใจ ความรวดเร็วในการให้การบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัย และการดำเนินงาน เพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบ้านโครงการชาโตว์อินทาวน์ วิภาวดี 10

ดูรายละเอียด
Happy C Care promotion

CMC We Care ตรวจสุขภาพบ้าน โครงการชาโตว์อินทาวน์ รัชดา 19

CMC Group เดินหน้าโครงการ CMC We Care เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสร้างความประทับใจ ความรวดเร็วในการให้การบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัย และการดำเนินงาน เพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบ้านโครงการชาโตว์อินทาวน์ รัชดา 19

ดูรายละเอียด
Happy C Care promotion

CMC We Care ตรวจสุขภาพบ้าน โครงการชาโตว์อินทาวน์ เมเจอร์รัชโยธิน 2

CMC Group เดินหน้าโครงการ CMC We Care เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสร้างความประทับใจ ความรวดเร็วในการให้การบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัย และการดำเนินงาน เพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบ้านโครงการชาโตว์อินทาวน์ เมเจอร์รัชโยธิน 2

ดูรายละเอียด
Happy C Care promotion

​ CMC We Care ตรวจสุขภาพบ้าน โครงการชาโตว์อินทาวน์ พหลโยธิน 32

CMC Group เดินหน้าโครงการ CMC We Care เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสร้างความประทับใจ ความรวดเร็วในการให้การบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัย และการดำเนินงาน เพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบ้านโครงการชาโตว์อินทาวน์ พหลโยธิน 32

ดูรายละเอียด
Happy C Care promotion

CMC We Care ตรวจสุขภาพบ้าน โครงการชาโตว์อินทาวน์ สุขุมวิท 64/1

CMC Group เดินหน้าโครงการ CMC We Care เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสร้างความประทับใจ ความรวดเร็วในการให้การบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัย และการดำเนินงาน เพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบ้านโครงการชาโตว์อินทาวน์ สุขุมวิท 64/1

ดูรายละเอียด
Happy C Care promotion

CMC We Care ตรวจสุขภาพบ้าน โครงการชาโตว์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 เฟส2

CMC Group เดินหน้าโครงการ CMC We Care เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสร้างความประทับใจ ความรวดเร็วในการให้การบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัย และการดำเนินงาน เพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบ้านโครงการชาโตว์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1เฟส2

ดูรายละเอียด
Happy C Care promotion

CMC We Care ตรวจสุขภาพบ้าน โครงการชาโตว์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1

CMC Group เดินหน้าโครงการ CMC We Care เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสร้างความประทับใจ ความรวดเร็วในการให้การบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัย และการดำเนินงาน เพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบ้านโครงการชาโตว์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1

ดูรายละเอียด
Happy C Care promotion

CMC We Care ตรวจสุขภาพบ้าน โครงการแบงค์คอกฮอไรซอน เพชรเกษม48

CMC Group เดินหน้าโครงการ CMC We Care เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสร้างความประทับใจ ความรวดเร็วในการให้การบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัย และการดำเนินงาน เพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด
Happy C Care promotion

CMC We Care มอบของขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โครงการคาซ่ายูเรก้า พระราม2-พุทธบูชา

CMC Group เดินหน้าโครงการ CMC We Care เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสร้างความประทับใจ ความรวดเร็วในการให้การบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัย และการดำเนินงาน เพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด
Happy C Care promotion

CMC We Care มอบของขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โครงการชาโตว์อินทาวน์

CMC Group เดินหน้าโครงการ CMC We Care เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสร้างความประทับใจ ความรวดเร็วในการให้การบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัย และการดำเนินงาน เพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด
Happy C Care promotion

CMC Group เดินหน้า CMC We Care เพื่อสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดี และการอยู่ร่วมกันที่ดีของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

CMC Group เดินหน้า CMC We Care เพื่อสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดี และการอยู่ร่วมกันที่ดีของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด

Happy C On Tour promotion

CMC Group จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ พาลูกบ้านชมการแสดง ที่สยามนิรมิต

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ หรือ CMC Group

ดูรายละเอียด
Happy C On Tour promotion

Happy C on Tour เที่ยวใกล้เมือง....ทำบุญใกล้เมือง

Happy C on Tour พาลูกบ้านเที่ยวชมบรรยายกาศธรรมชาติของริมแม่ยน้ำแม่กลอง และพาไหว้พระ ในวัดต่างๆ

ดูรายละเอียด
Happy C On Tour promotion

CMC Group ร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” เพื่อถวายอาลัย

CMC Group ร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” เพื่อถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดูรายละเอียด
Happy C อิ่มบุญ...อิ่มใจ promotion

กิจกรรม อิ่มบุญอุ่นใจ วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา CMC Group ร่วมกับลูกบ้านโครงการแบงค์คอกฮอไรซอน สาทร-นราธิวาส

กิจกรรม อิ่มบุญอุ่นใจ วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา CMC Group ร่วมกับลูกบ้านโครงการแบงค์คอกฮอไรซอน สาทร-นราธิวาส

ดูรายละเอียด
Happy C อิ่มบุญ...อิ่มใจ promotion

กิจกรรมอิ่มบุญอุ่นใจเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา โครงการ คาซ่า ดีว่า สาทร-กัลปพฤกษ์

กิจกรรมอิ่มบุญอุ่นใจเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา โครงการ คาซ่า ดีว่า สาทร-กัลปพฤกษ์ และลูกบ้าน

ดูรายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวสารและกำหนดการกิจกรรมต่างๆของบริษัท

activity.php?id=216

CMC Group หยุดให้บริการในวันพฤหัสดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

CMC Group หยุดให้บริการในวันพฤหัสดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

activity.php?id=215

Grand Sale 2017 5-8 ตุลาคม ศกนี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

Grand Sale 2017 5-8 ตุลาคม ศกนี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

activity.php?id=214

ขอเชิญร่วมกิจกรรม สมุดทำมือจากกระดาษมือสอง รอบที่ 1 วันที่ 28/10/60

ขอเชิญร่วมกิจกรรม สมุดทำมือจากกระดาษมือสอง รอบที่ 1 วันที่ 28/10/60 เพื่อมอบให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

activity.php?id=213

CMC Group ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "ดอกดารารัตน์ร้อยใจถวายพ่อหลวง" ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย)

CMC Group ร่วมกับ พนักงาน ลูกบ้าน คู่ค้าและประชาชน จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดอกดารารัตน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ โครงการแบงค์คอกฮอไรซอน สาทร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ โทร 1172

activity.php?id=212

CMC Group ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "ดอกดารารัตน์ร้อยใจถวายพ่อหลวง" ครั้งที่ 2

CMC Group ร่วมกับ พนักงาน ลูกบ้าน คู่ค้าและประชาชน จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดอกดารารัตน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 2

activity.php?id=211

CMC Group ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ดอกดารารัตน์ร้อยใจถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 1

CMC Group ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ดอกดารารัตน์ร้อยใจถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 1

activity.php?id=210

CMC Group จัดกิจกรรม 23 ปี CMC ทำดีเพื่อสังคม บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

CMC Group ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามโครงการ "23 ปี CMC ทำดีเพื่อสังคม" ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร CMC Tower วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ T.1172

activity.php?id=209

CMC Group จัดโปรโมชั่น Best of The best offer 24-27 สิงหาคม @ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

CMC Group จัดโปรโมชั่น Best of The best offer 24-27 สิงหาคม @ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

activity.php?id=208

งานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโด และสินเชื่อแห่งปี 2017

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด มหาชน ร่วมนำเสนอโครงการคอนโดมิเนียม แนวรถไฟฟ้า และโปรโมชั่นสุดพิเศษในงานงานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโด และสินเชื่อแห่งปี 2017

activity.php?id=206

พบกันได้ที่ Central Plaza Pinklao

พิเศษ!จองภายในงาน 25-1 พ.ค.นี้ ณ เซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า รับโปรฯ พิเศษทันที

activity.php?id=203

พบกันที่ บูธเดอะมอลล์บางแค

19-25 ม.ค.นี้ พบกันที่ บูธเดอะมอลล์บางแค ลานโปรโมชั่นLife Style Avenue C

activity.php?id=201

ปรี๊ดแตก...แจกเต็ม! 19-25 มกราคม นี้ พร้อมโปรฯ CMC Smile Day

CMC Smile Day ปรี๊ดแตก แจกเต็ม! ให้ส่วนลดเป็นแสน* 19-25 ม.ค.นี้ @Central Ladprao ชั้น1 โซน C

activity.php?id=200

พบกันที่บูธเดอะมอลล์ บางกะปิ กับโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน รามคำแหง

วันนี้-18 ม.ค. 60 พบกับ CMC Group ที่บูธเดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น G (หน้า Amazon )

ดูทั้งหมด

Happy C Magazine

ท่านสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมที่ผ่านมาในรอบเดือนของเรา CMC ผ่านนิตยสาร Happy C Magazine.

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน ตุลาคม 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน ตุลาคม 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือนกันยายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือนกันยายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine เดือนสิงหาคม 2560

วารสาร Happy C E-magazine เดือนสิงหาคม 2560 พบกับเนื้อหาสาระต่างๆ มากมาย รวมถึงการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และ DIY การทำของขวัญให้สุดประทับใจให้กับแม่ของเรา

วารสาร E-Magazine ฉบับเดือน กรกฎาคม 2560

วารสาร E-Magazine ฉบับเดือน กรกฎาคม 2560 พบกับเนื้อหาสาระต่างๆ ภายในเล่ม

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน เมษายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน เมษายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน มีนาคม 2560

พบกับวารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือนมีนาคม 2560 เพื่อรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ

Happy Easy Day

E-Magazine ประจำเดือน กรกฏาคม

Summer Strike เเรง รับ ร้อน

E-Magazine ประจำเดือน พฤษภาคม

End of Summer

E-Magazine ประจำเดือน เมษายน

CMC Smile Day

E-Magazine ประจำเดือน มีนาคม

Easy Pay Easy Life

E-Magazine ประจำเดือน มกราคม

ดูทั้งหมด